Αρχική σελίδα » Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατακτήριες Εξετάσεις

23.05.2018

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018 - 2019

   

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ ή ισότιμων Σχολών προς αυτά, της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων Ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε Τμήμα ΑΕΙ, ΤΕΙ.

Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι των Κατατακτηρίων Εξετάσεων του ακαδ. έτους 2018-2019 είναι:

-          Γενική Φυσική

-          Οργανική Χημεία

-          Βιολογία

Οι πτυχιούχοι των ΑΕΙ και των ΤΕΙ κατατάσσονται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών και οι πτυχιούχοι των άλλων κατηγοριών  κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών.

 

       Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και θα  υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2018, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και ώρα 11.00 έως 14.00, στη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστημιούπολη - Ζωγράφου.

 

Οι πτυχιούχοι από ΑΕΙ εξωτερικού οφείλουν να προσκομίσουν και την αντίστοιχη ισοτιμία.

 

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το μήνα Δεκέμβριο (θα ανακοινωθεί το σχετικό πρόγραμμα).

 

 

 

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ακαδ. έτους 2018-2019)

 

 

                                       Από τη Γραμματεία του Τμήματος