Αρχική σελίδα » Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατακτήριες Εξετάσεις

30.10.2018

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018 - 2019

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ -- ΤΕΙ

και ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΕΤΟΥΣ & ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018 - 2019

 

 

                                                              

         

            Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή τους στις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδ. έτους 2018 – 2019 είναι από 1 έως 16 Νοεμβρίου 2018, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και ώρα 11.00 έως 14.00, και θα  υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστημιούπολη - Ζωγράφου.

 

       Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από:

  1. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου του Τμήματος προέλευσης (ή φωτοτυπία με την επίδειξη επικυρωμένου).
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας (χωρίς επικύρωση).

       Οι πτυχιούχοι από ΑΕΙ εξωτερικού οφείλουν να προσκομίσουν και την αντίστοιχη ισοτιμία.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το μήνα Δεκέμβριο (θα ανακοινωθεί το σχετικό πρόγραμμα).

 

                          ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 2018 - 2019

Χορηγείται και από τη Γραμματεία

 

 

                                                 Από τη Γραμματεία του Τμήματος

                                                             30/10/2018