Αρχική σελίδα » Γραμματεία » Συνεδριάσεις Τμήματος » Συνεδριάσεις Γ.Σ.

18-04-2018 ΔΕΚΑΤΗ (10Η) ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 19/4/2018

  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ                                     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                                    ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                                Αθήνα,  16-4-2018 ΤΜΗΜΑ...


18-04-2018 ΕΝΑΤΗ (9Η) ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 18/4/2018

  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ                                     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                                    ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                                Αθήνα,  4-4-2018 ΤΜΗΜΑ...


05-04-2018 ΟΓΔΟΗ (8Η) ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 30/3/2018

  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ                                     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                                    ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                                Αθήνα,  27-3-2018 ΤΜΗΜΑ...


05-04-2018 ΕΒΔΟΜΗ (7Η) ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 6/3/2018

  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ                                     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                                    ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                                Αθήνα, 28-2-2018 ΤΜΗΜΑ...


05-04-2018 ΕΚΤΗ (6Η) ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 2/2/2018

  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ                                     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                                    ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                                Αθήνα,  26-1-2018 ΤΜΗΜΑ...


05-04-2018 ΠΕΜΠΤΗ (5Η) ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 18/12/2017

  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ                                     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                                    ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                                Αθήνα,  14-12-2017 ΤΜΗΜΑ...


05-04-2018 ΤΕΤΑΡΤΗ (4Η) ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 4/12/2017

  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ                                     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (1-12-2017) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                                Αθήνα,  1-12-2017 ΤΜΗΜΑ...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 63