Αρχική σελίδα » Γραμματεία » Προκηρύξεις-Εξελίξεις-Κρίσεις Μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις-Εξελίξεις-Κρίσεις Μελών ΔΕΠ

04-06-2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ κ. Σ. ΜΗΤΑΚΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ κ. Σ. ΜΗΤΑΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΟΥΣ" ΥΠΟΨΗΦΙΑ κ. Σ....


04-06-2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ κ. Ε. ΣΚΑΛΤΣΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ κ. Ε. ΣΚΑΛΤΣΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ"   ΥΠΟΨΗΦΙΑ κ. Ε....


12-04-2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ (Ε. ΓΚΙΚΑΣ)

  ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22/2/2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙΣΑ...


12-04-2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ (Ι. ΧΗΝΟΥ)

  ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22/2/2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙΣΑ...


12-04-2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ (Ε.ΣΚΑΛΤΣΑ)

  ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22/2/2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙΣΑ...


12-04-2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ (Ο.ΤΖΑΚΟΥ)

  ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22/2/2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙΣΑ...


12-04-2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ (Σ. ΜΗΤΑΚΟΥ)

  ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22/2/2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙΣΑ...


Αποτελέσματα 8 μέχρι 14 από τα συνολικά 71