Αρχική σελίδα » Γραμματεία » Προκηρύξεις-Εξελίξεις-Κρίσεις Μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις-Εξελίξεις-Κρίσεις Μελών ΔΕΠ

15-12-2016 ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (Απόφαση Συγκλήτου της 29-11-2016)

  Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας  Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων  Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας 


04-06-2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ κ. Ε. ΓΚΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ κ. Ε. ΓΚΙΚΑ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ" ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ κ. Ε. ΓΚΙΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ...


04-06-2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ κ. Ι. ΧΗΝΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ κ. Ι. ΧΗΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" ΥΠΟΨΗΦΙΑ κ. Ι....


04-06-2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ κ. Ο. ΤΖΑΚΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ κ. Ο. ΤΖΑΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ" ΥΠΟΨΗΦΙΑ...


04-06-2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ κ. Σ. ΜΗΤΑΚΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ κ. Σ. ΜΗΤΑΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΟΥΣ" ΥΠΟΨΗΦΙΑ κ. Σ....


04-06-2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ κ. Ε. ΣΚΑΛΤΣΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ κ. Ε. ΣΚΑΛΤΣΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ"   ΥΠΟΨΗΦΙΑ κ. Ε....


12-04-2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ (Ε. ΓΚΙΚΑΣ)

  ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22/2/2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙΣΑ...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 68