Αρχική σελίδα » Γραμματεία » Προβολή νέων

Προβολή νέων

02.04.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ "Functional Foods"

 

 
      Πρόσκληση  υποβολής περιλήψεων για το Βιβλίο  - Functional Foods -  μέχρι 18 Απριλίου 2018
  https://www.intechopen.com/welcome/8023d990ea5254d039f9c438b66899c6/ 
 
 
 Πληροφορίες: 
 Vasiliki Lagouri
 Postdoctoral Researcher Department 
of Pharmacognosy and Chemistry 
of Natural Products Faculty of Pharmacy
 School of Health Sciences National
 and Kapodistrian University of Athens
 e-mail: vlagouri@pharm.uoa.gr