Αρχική σελίδα » Γραμματεία » Προβολή νέων

Προβολή νέων

27.02.2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

         Tο Ινστιτούτο «National Institute for International Education» (NIIED) της Κορέας

χορηγεί σε δύο Έλληνες υπηκόους υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στην Κορέα

στο πλαίσιο του Προγράμματος «2018 Graduate GKS». 

       Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης, τα προσόντα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.studyinkorea.go.kr/en/cop/bbs/JobBoard/selectBoardArticle.do.

            Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Πρεσβεία

της Κορέας μέχρι την 16η Μαρτίου 2018

        Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Aggeliki ΚΟ,

στην ηλεκτρονική διεύθυνση Rremb(S)mofa.Ro.kr ή στο τηλέφωνο 210 6984080-2.