Αρχική σελίδα » Γραμματεία » Προβολή νέων

Προβολή νέων

15.05.2019

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 13/5/2019

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ»

Ακαδημαϊκός Επόπτης: Επικ. Καθηγητής Παρασκευάς Π. Δάλλας 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΦΟΙΤΗΤΩΝ

(Με σειρά Προτεραιότητας)

 

Σας γνωρίζουμε ότι οι Φοιτητές/Φοιτήτριες του 5ου Έτους (2018-2019), οι οποίοι υπέβαλαν Αίτηση συμμετοχής για Πρακτική Άσκηση τις 18 ακάλυπτες θέσεις  του επιδοτούμενου Προγράμματος ΕΣΠΑ, μετά την Αξιολόγηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης-Επιλογής  (με βάση το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Σπουδών), κατατάσσονται με την παρακάτω Σειρά Προτεραιότητας:

 

Α/Α

Αρ. Πρωτ.

Α.Μ.

ECTS

1

1266

201500156

204

2

1270

201400153

157

3

1267

201400165

146

4

1263

201400125

145

5

1265

201400121

140

6

1269

201400029

130

7

1268

201400116

125

8

1264

201400150

98

 

Επειδή ο αριθμός των Φοιτητών που πρόκειται να Ασκηθούν (σύμφωνα με το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 είναι 18 Φοιτητές/τριες, επιλέγονται και οι 8 Φοιτητές/τριες  που υπέβαλαν Αίτηση Συμμετοχής.

 

Αθήνα, 08 Μαίου 2019

Ο Ακαδημαϊκός Επόπτης

 

 

 

Επικ, Καθηγητής Παρασκευάς Π. Δάλλας  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μετά από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, καλούνται οι παραπάνω 87 Φοιτητές, να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Σταδίου 5, Γραφ. 119, 1ος όροφος (κ. Κων/νος Τσερώνης, τηλ.:2103689361, e-mail: ktseronis[at]uoa[dot]gr, για τις απαραίτητες ενέργειες.