Αρχική σελίδα » Γραμματεία » Προβολή νέων

Προβολή νέων

12.04.2018

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ»

 

Αθήνα, 04/04/2018

 

 

 

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Την Τρίτη 17 Απριλίου 2018 στην Αίθουσα Δ2 και ώρα 10:30

 

θα δώσει ομιλία o Πυραγός

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΡΑΓΚΟΣ

 

μετίτλο:

 

«ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ»

 

Παρακαλούνται τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικοί Υπάλληλοι καθώς και Υποψήφιοι Διδάκτορες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Προπτυχιακοί Φοιτητές που εκπονούν πτυχιακή εργασία, να παρευρεθούν στην ομιλία.