Αρχική σελίδα » Γραμματεία » Προβολή νέων

Προβολή νέων

27.02.2018

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ' - ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση  Ανδρέα Παπανδρέου 37  - Μαρούσι 

www.minedu.gov.gr

Ν. Αγγελάκη, : 210 3443469, 210 3442404

Χ. Σακελλίου: 210 344 3134 , 210 344 2382 

ΘΕΜΑ: «Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών της Σλοβακίας»

 

         Διά του παρόντος σας ενημερώνουμε σχετικά με τη νέα προκήρυξη για υποβολή προτάσεων

για σπουδές και έρευνα σε σλοβακικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στο πλαίσιο

του Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών της κυβέρνησης της Σλοβακίας το οποίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς,

μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, πανεπιστημιακούς καθηγητές, ερευνητές και καλλιτέχνες

για την περίοδο 2018/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στους συνδέσμους:

www.stipendia.sk και www.scholarships.sk όπου και υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις.

    Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 είναι

η 30η Απριλίου 2018.

Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων υποτροφιών θερινής περιόδου 2018-2019

είναι η 31η Οκτωβρίου 2018.

 

                                                                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ