Αρχική σελίδα » Γραμματεία » Προβολή νέων

Προβολή νέων

02.11.2017

Δ’ Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επείγουσας Εξωνοσοκομειακής Ιατρικής 2017

 

  Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

για το Δ’ Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

της Ελληνικής Εταιρίας Επείγουσας Εξωνοσοκομειακής Ιατρικής.