Αρχική σελίδα » Γραμματεία » Προβολή νέων

Προβολή νέων

06.09.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ