Αρχική σελίδα » Γραμματεία » Προβολή νέων

Προβολή νέων

21.06.2018

Ανακοίνωση Προπτυχιακού προγραμμάτος ΕΚΟ ΙΚΥ παν. έτους 2017/18

 

 

           Δελτίο Τύπου

του Προέδρου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών αναφορικά με την Πρόσκληση στο πλαίσιο της Πράξης

«Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών  που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές

Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

  Για περισσότερες πληροφορίες: 

          Μαριάνθη Κόττη

   Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/Ομάδα Επικοινωνίας

      Τηλ. 210-3726355