Αρχική σελίδα » Γραμματεία » Ολες οι Ανακοινώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

03.04.2019

Προτάσεις για λήψη υποτροφίας από το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας

 

 

πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεως από διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς Έλληνες ερευνητές,  για χορήγηση ετήσιας υποτροφίας ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας.

 

        Η προθεσμία υποβολής της πρότασης ενδιαφέροντος έχει καθοριστεί για 20/3/2019-20/5/2019.

      Οι προτάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση eeiv@mfa.gr και αποστέλλονται στην διεύθυνση Ακαδημίας 3, 5ος όροφος, υπόψη κ. Ηλιάνας Παπαχριστοδούλου.

 

       Για κάθε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν απευθείας στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση.

 

   Από το 

 Τμήμα Γ΄ Τεκμηρίωσης και Διασφάλισης Ποιότητας

Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης

Υπουργείο  Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37,

 15180 Μαρούσι, Αθήνα

 e.mail: dqa@minedu.gov.gr

Τηλ:+30 210 344 2452, 3386