Αρχική σελίδα » Γραμματεία » Ολες οι Ανακοινώσεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

15.04.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ 2018-2019

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Πρόεδρος: Αν.  Καθηγητής Δημήτριος Μ.  Ρέκκας

 

                                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                  ΠΤΥΧΙΑΚΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑΡΙΝΟΥ 2018 - 19

 

Πληροφορούμε τους Φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το 8ο εξάμηνο σπουδών τους και ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από την Δευτέρα 15 Απριλίου  2019 έως και την Παρασκευή  19 Απριλίου 2019  τις ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία να υποβάλουν την σχετική αίτηση-δήλωση.

 

Οι προϋποθέσεις ανάθεσης θέματος πτυχιακής εργασίας ανά Τομέα έχουν ως εξής:

 

Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

 

 • Οι φοιτητές θα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον στο 5ο πέμπτο έτος σπουδών τους.
 • Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα τριάντα δύο (32) από τα Υποχρεωτικά μαθήματα και τα εργαστήρια των προηγουμένων ετών (1ο-4ο) και σε πέντε (5) από τα μαθήματα Επιλογής.

Επίσης, να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα προαπαιτούμενα μαθήματα που έχει καθορίσει ο Τομέας:

 

 

Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

 

Α) Για το γνωστικό αντικείμενο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας τα προαπαιτούμενα μαθήματα είναι τα ακόλουθα :

 

 • Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι
 •  Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ
 • Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙΙ
 • Βιοφαρμακευτική – Φαρμακοκινητική Ι
 • Φυσικοχημεία

 

 επιπλέον ένα εκ των τριών μαθημάτων:

 

 • Μαθήματα Σχεδιασμού Φαρμακοτεχνικών Μορφών
 • Νεώτερα Φαρμακευτικά Συστήματα
 • Ιδιότητες και Εφαρμογές Εκδόχων 

 

Β) Για το γνωστικό αντικείμενο Κοσμητολογία  τα προαπαιτούμενα μαθήματα είναι τα ακόλουθα:

 

 • Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι
 • Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ
 • Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙΙ
 • Βιοφαρμακευτική – Φαρμακοκινητική Ι
 • Φυσικοχημεία

 

Επιπλέον ένα εκ των δύο μαθημάτων:

 

 • Έλεγχος και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων
 • Τεχνολογία Καλλυντικών- Κοσμητολογία

 

Γ) Για το γνωστικό αντικείμενο Βιοφαρμακευτική τα προαπαιτούμενα μαθήματα είναι τα ακόλουθα:

 

 • Βιοφαρμακευτική-Φαρμακοκινητική Ι
 • Φυσιολογία ΙΙ
 • Φαρμακευτική Τεχνολογία  ΙΙ
 • Φαρμακευτική Τεχνολογία  ΙΙΙ
 • Φαρμακευτική Ανάλυση ΙΙ
 • Βιοφαρμακευτική-Φαρμακοκινητική ΙΙ

 

Δ) Για το γνωστικό αντικείμενο Κλινική Φαρμακευτική τα προαπαιτούμενα μαθήματα είναι τα ακόλουθα:

 

 • Βιοφαρμακευτική-Φαρμακοκινητική Ι
 • Φαρμακολογία Ι
 • Φαρμακολογία  ΙΙ
 • Εισαγωγή στην Κλινική Φαρμακευτική
 • Φαρμακευτική Ανάλυση ΙΙ
 • Βιοφαρμακευτική – Φαρμακοκινητική ΙΙ

 

 

Ε) Για το γνωστικό αντικείμενο Φαρμακοκινητική  τα προαπαιτούμενα μαθήματα είναι τα ακόλουθα:

 

 • Βιοφαρμακευτική-Φαρμακοκινητική Ι
 • Βιοφαρμακευτική-Φαρμακοκινητική ΙΙ
 • Φαρμακολογία Ι
 • Φαρμακολογία ΙΙ
 • Φαρμακευτική Ανάλυση ΙΙ
 • Εισαγωγή στην Κλινική Φαρμακευτική

 

ΣΤ) Για το γνωστικό αντικείμενο Φαρμακολογία  τα προαπαιτούμενα μαθήματα είναι τα ακόλουθα:

 

 • Φυσιολογία Ι
 • Φυσιολογία ΙΙ
 • Βιοφαρμακευτική-Φαρμακοκινητική Ι
 • Φαρμακολογία Ι
 • Φαρμακολογία ΙΙ
 • Εισαγωγή στην Κλινική Φαρμακευτική

 

Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας

 

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

 

Ο φοιτητής/τρια να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 22 ( είκοσι δύο) Υποχρεωτικά Μαθήματα στο σύνολο των 37 (τριάντα επτά) και στα εργαστήρια των προηγούμενων ετών.

Για την κατεύθυνση «Φαρμακευτική Χημεία»

Να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα Μαθήματα Οργανική Χημεία Ι και ΙΙ και σε ένα από τα τέσσερα Υποχρεωτικά Μαθήματα της Φαρμακευτικής Χημείας. Επίσης, θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε ένα συγγενές  προς την κατεύθυνση μάθημα Επιλογής (Ειδικά  Μαθήματα Οργανικής Χημείας, Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Φαρμάκων, Μεταβολισμός Φαρμάκων, Μοριακή Φαρμακολογία). 

 

Για τη κατεύθυνση «Φαρμακευτική Ανάλυση»

Να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα Μαθήματα Αναλυτική Χημεία Ι και ΙΙ σε ένα από τα δύο υποχρεωτικά Μαθήματα της Φαρμακευτικής Ανάλυσης.

Επίσης, θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε ένα συγγενές προς την κατεύθυνση Μάθημα Επιλογής (Ειδικά Μαθήματα Οργανικής Χημείας, Σταθερότητα Φαρμακευτικών Προϊόντων).

 

Για την κατεύθυνση «Ραδιοφαρμακευτική Χημεία»

Να έχει εξεταστεί επιτυχώς στο Μάθημα Ραδιοφαρμακευτική Χημεία

Και στα δύο Μαθήματα Οργανικής Χημείας (Ι και ΙΙ).

Επίσης, θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε ένα συγγενές προς την κατεύθυνση Μάθημα Επιλογής (Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Φαρμάκων ή Ειδικά Μαθήματα Οργανικής Χημείας).

 

Για την κατεύθυνση «Μελέτη Φυσικοχημικών ιδιοτήτων – μοριακές προσομοιώσεις»

Να έχει εξεταστεί επιτυχώς στο Μάθημα Οργανική Χημεία Ι,  σε ένα από τα τέσσερα Υποχρεωτικά Μαθήματα  Φαρμακευτικής Χημείας και σε ένα από τα δύο Υποχρεωτικά Μαθήματα Φαρμακευτικής Ανάλυσης .

Επίσης, θα πρέπει να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε ένα συγγενές προς την κατεύθυνση Μάθημα Επιλογής. ( Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Φαρμάκων ή Ειδικά Μαθήματα Οργανικής Χημείας).

 

 

Για την κατεύθυνση «Φαρμακολογία»

 Να έχει εξετασθεί επιτυχώς στα Μαθήματα Φαρμακολογία Ι και Φαρμακολογία ΙΙ και σε ένα υποχρεωτικό Μάθημα Φυσιολογίας (Φυσιολογία Ι ή Φυσιολογία ΙΙ). Επίσης, θα πρέπει να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε ένα συγγενές προς την κατεύθυνση Μάθημα Επιλογής ( Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Φαρμάκων ή Μοριακή Φαρμακολογία ή Μεταβολισμός Φαρμάκων).

 

 

Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων

 

  Οι φοιτητές πουν ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία στον Τομέα πρέπει:

Α) Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε 22 υποχρεωτικά μαθήματα επί του συνόλου 38 .

 

Β) Τα προαπαιτούμενα Μαθήματα στα οποία πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς είναι τα ακόλουθα :

        1. Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε δύο (2) από τις τρείς (3) Φαρμακογνωσίες:

 • Φαρμακογνωσία Ι
 • Φαρμακογνωσία ΙΙ
 • Φαρμακογνωσία ΙΙΙ


        2.  Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα επιλογής <<Ειδικά Μαθήματα Φαρμακογνωσίας>>.

        3.  Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε ένα από τα υπόλοιπα μαθήματα Επιλογής: << Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία >>,  <<Φαρμακευτική Βοτανική>>.

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής

 Αν. Καθηγητής Δημήτριος Μ. Ρέκκας