Αρχική σελίδα » Γραμματεία » Αποφάσεις Τμήματος » Αποφάσεις Γ.Σ.

28-02-2011 Ορισμός Σύμβουλου Καθηγητήυ για ΑΜΕΑ

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φαρμακευτικής στη συνεδρίαση της 28/2/2011 όρισε Σύμβουλο Καθηγητή για ΑΜΕΑ την Επικ. Καθηγήτρια κ. Ειρ. Παντερή  με αναπληρωματικό μέλος την Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Μ. Κουλάδη.