Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων » Χαλαμπαλάκη

Χαλαμπαλάκη Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων

Πλήρες Βιογραφικό

 

Σπουδές

 • Πτυχίο Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1998)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Φαρμακευτική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας (2001)
 • Διδακτορική Διατριβή στις Φαρμακευτικές επιστήμες Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Φαρμακευτική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας (2005)

 

Πεδία Ερευνητικής δραστηριότητας

 • Απομόνωση και ταυτοποίηση φυσικών προϊόντων με τη χρήση χρωματογραφικών (VLC, MPLC, FCPC, HPLC). Ταυτοποίηση και χαρακτηρισμός φυσικών προϊόντων με τη χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών (UV-Vis, IR, CID, GC-MS, LC-MS, HRMS & HRMS/MS 1&2D NMR).
 • Ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον χαρακτηρισμό και ποσοτικό προσδιορισμό οργανικών μορίων με τη χρήση των τεχνικών HPLC-UV & LC-MS. Ταυτοποίηση με τεχνικές LC-HRMSn. Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών με τη χρήση τεχνικών LC-MS & GC-MS για την ανάλυση (ποιοτικά και ποσοτικά) ανθρώπινων βιολογικών υλικών (πλάσμα, ούρα, κόπρανα). Διερεύνηση του ρόλου της εντερικής μικροβιακής χλωρίδας στην ανθρώπινη υγεία.
 • Ανάπτυξη μεταβολομικών προσεγγίσεων σε κύτταρα με τη χρήση LC-MS για τη διερεύνηση του πιθανής επίδρασης φυσικών προϊόντων σε συγκεκριμένους μοριακούς μηχανισμούς και την ανακάλυψη νέων βιοδεικτών.

Διακρίσεις

 • 63rd International Congress and Annual Meeting of the Society of for the Medicinal Plant and Natural Products Research – GA2015, 23rd – 27th August, 2015, Budapest, Hungary. Egon Stahl in silver. Το βραβείο αυτό το οποίο συνοδεύεται και από χρηματικό έπαθλο και απονέμεται από τη Society for Medicinal Plant and Natural Product ResearchGA κάθε δύο χρόνια σε νέους επιστήμονες αναγνωρίζοντας και προωθώντας τη συνεισφορά τους σε διεθνές επίπεδο στο πεδίο της Φαρμακογνωσίας και Αναλυτικής Φυτοχημείας (Pharmacognosy and Analytical Phytochemistry) http://media.wix.com/ugd/a5860a_8ea849ab51824774bc491415fd7a267b.pdf. Στα πλαίσια της τελετής βράβευσης, παρουσιάστηκε σύνοψη του ερευνητικού έργου (award lecture) με θέμα “Integrated Metabolomic approaches in Natural Products Chemistry”.
 • 62nd International Congress and Annual Meeting of the Society of for the Medicinal Plant and Natural Products Research – GA2014, 31st August – 4th September, 2014, Guimaraes, Portugal. 1st βραβείο ερευνητικού έργου νέων επιστημόνων με τίτλο “Quantitative study of two indirubin derivatives: 6-Bromoindirubin-3΄-oxime (6BIO) and 6-Bromoindirubin-3′-[O-(2-piperazine-1-ylethyl) oxime] (6BIO-pip) in mice plasma by LC-MS/MS. Application in a pharmacokinetic study”. J Tchoumtchoua, M Halabalaki, E Gikas, L Liu, R Joves, S Nam, LA Skaltsounis.
 • Υποτροφία Irakleitos’’ 2000-2004 από το Υπουργείο Παιδείας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο Φυτοχημική και φαρμακολογική αξιολόγηση φυτοοιστρογόνων του γένους Onobrychis – Διερεύνηση της δράσης του O. ebenoides στην οστεοπόρωση”.

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Microchemical Journal, 2018 (in press). “Simultaneous determination of iridoids, phenylpropanoids and flavonoids in Lippia alba extracts by micellar electrokinetic capillary chromatography”. A F Gomes, M Ganzera, S Schwaiger, H Stuppner, M Halabalaki, M P Almeida, M F Leite, J G Amaral, J M David. https://doi.org/10.1016/j.microc.2018.02.003.
 • Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 2018 (in press).  “Roasting has a distinct effect on the antimutagenic activity of coffee varieties”. A Priftis, D Mitsioua, M Halabalaki, G Ntasi, D Stagos, L A. Skaltsounis, D Kouretas. https://doi.org/10.1016/j.mrgentox.2018.03.003.
 • Molecular Nutrition and Food Research, 2018, (in press). “Bioavailability of Terpenes and Postprandial Effect on Human Antioxidant Potential. An Open-Label Study in Healthy Subjects” E Papada, A Gioxari, V Brieudes, C Amerikanou, M Halabalaki, LA Skaltsounis, I Smyrnioudis, AC Kaliora. DOI: 10.1002/mnfr.201700751.
 • Clinica Chimica Acta, 2017 (in press).Metabolomic analysis-Addressing NMR and LC-MS related problems in human feces sample preparation” S Moosmang, M Pitscheider, S Sturm, C Seger, H Tilg, M Halabalaki, H Stuppner. https://doi.org/10.1016/j.cca.2017.10.029.
 • Antioxidants & Redox Signaling, 2017, 27(14), 1027-1047. “The indirubin derivative 6-Bromoindirubin-3'-oxime (6BIO) activates proteostatic modules, reprograms cellular bioenergetics pathways and exerts anti-aging effects” EN Tsakiri, N Gaboriaud-Kolar, KK Iliaki, J Tchoumtchoua, ED Papanagnou, S Chatzigeorgiou, KD Tallas, E Mikros, M Halabalaki, AL Skaltsounis, IP Trougakos. https://doi.org/10.1089/ars.2016.6910.

 

Επικοινωνία

Μαρία Χαλαμπαλάκη
Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων
Τμήμα Φαρμακευτικής
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 15 771
Αθήνα
Τηλ: 210 727-4781, Fax: 210 727-4594
E-mail: mariahal[at]pharm.uoa[dot]gr