Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων » Σκαλτσούνης

 

Αλέξιος Λέανδρος Σκαλτσούνης

Καθηγητής του Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων

Πλήρες Βιογραφικό

Ερευνητικά Πεδία

 

Σπουδές

 • Πτυχίο Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1981)
 • Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών (D.E.A.) στη Φαρμακοχημεία, κατεύθυνση «Φυσικά προιόντα» (Φαρμακευτική Σχολή Πανεπιστημίου PARIS V, Παρίσι, Γαλλία) (1982)
 • Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών (D.E.A.) στη Οργανική Χημεία, (Πανεπιστήμιο ORSAY PARIS XI, Παρίσι, Γαλλία) (1984)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Θεραπευτική Χημεία φυσικών προιόντων (Φαρμακευτική Σχολή Πανεπιστημίου PARIS V, Παρίσι, Γαλλία) (1987)

Πεδία Ερευνητικής δραστηριότητας

 • Χημεία Φυσικών Προϊόντων (απομόνωση, ταυτοποίηση, σύνθεση και μελέτη του βιολογικού ρόλου φυσικών προϊόντων και παραγώγων τους)
  Για περισσότερες Πληροφορίες πατήστε εδώ.

Διακρίσεις

 • Βραβείο ROUSSEL (1983)
 • Βραβείο NATIVELLE (1984)
 • 1ο Βραβείο Διδακτορικής διατριβής (1987)

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Acronycine type alkaloids. F. Tillequin, S. Michel, A.L. Skaltsounis. Chemistry and biology in Alkaloids: Chemical and Biological Prespectives, vol. 13, pp1-102 ed. S. W. Pelletier, Pergamon Press.
 • Acridone Alkaloids. The Alkaloids vol 54, 259-374, 2000 Ed. G. A. Cordell, Academic Press. A.L. Skaltsounis, S. Mitakou, F. Tillequin
 • Stereoselective Michael Addition of Amino Acids, Thiophenols and Hydrazoic Acid to (2S)-Hydroxymethyl-dihydropyridone as a Convenient Route to Novel Azasugar Derivatives. S.Koulocheri, P. Magiatis, A.L. Skaltsounis, S. Harotounian. Tetrahedron 2000, 56, 6135-6141.
 • Cyclomegistine, the first alkaloid with the new cyclobuta[b]quinoline ring system from Sarcomelicope megistophylla. N. Fokialakis, P. Magiatis, A. Terzis, F. Tillequin, A. L. Skaltsounis. Tetrahedron Letters 2001, 42, 5323-5325.
 • Samioside, a phenylethanoid glycoside with radical scavenging activity from Phlomis samia. I. Kyriakopoulou, P Magiatis, A.L Skaltsounis, N. Aligiannis, C Harvala. Journal of Natural Products 2001, 8, 1095-1097.

Επικοινωνία

Αλέξιος Λέανδρος Σκαλτσούνης
Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων
Τμήμα Φαρμακευτικής
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 15 771
Αθήνα
Τηλ: 210 727-4598 -4582 Fax: 210 727-4594
E-mail: skaltsounis[at]pharm.uoa[dot]gr