Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας » Τσαντίλη - Κακουλίδου Άννα

Άννα Τσαντίλη Κακουλίδου

Καθηγήτρια του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας

Πλήρες Βιογραφικό

 

 

   Σπουδές

 • Πτυχίο Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1970)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φαρμακευτική (1976)
 • Certificate in Quantitative Structure-Activity Relationships (QSAR), (Department of Pharmacochemistry, Free University, Amsterdam) (1983) 

Πεδία Ερευνητικής δραστηριότητας

 • Εφαρμογή αναλυτικών τεχνικών και υπολογιστικών μεθόδων για τον προσδιορισμό, πρόβλεψη  και περαιτέρω μελέτη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων φαρμακολογικώς δραστικών ενώσεων, με έμφαση στη διερεύνηση της λιποφιλίας και τη επίδρασή της στη διαπερατότητα των μεμβρανών και τη βιολογική δράση. Κινητική ενζυμικών αντιδράσεων. Μελέτη αντιοξειδωτικής δράσης. Ποσοτικές Σχέσεις Δομής-Δράσης με εφαρμογή  Στατιστικών και Χημειομετρικών μεθόδων.

Διακρίσεις

 • Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Φαρμακοποιίας του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

 • Αναπλ. Αρχισυντάκτης του επιστημονικού περιοδικού ‘Φαρμακευτική’

 • Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακοχημείας

 • Πρόεδρος του 18ου European Symposium in Quantitative Structure Activity Relationships, Σεπτέμβριος 19.23 2010 Ρόδος
  http://www.euroqsar2010.gr

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • D. Vrakas, C. Giaginis, A. Tsantili-Kakoulidou* Electrostatic interactions and ionization effect in IAM retention. A comparative study with octanol- water partitioning, J.Chromatogr. A  1187: 67-78 (2008)
  http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2008.01.079
 • C. Giaginis, S. Theocharis and A. Tsantili-Kakoulidou*, Application of multivariate data analysis for modeling receptor binding and gene transactivation of tyrosine-based PPAr-γ ligands, Chem. Biol. Drug Des. 72:257-64  (2008)
  http://dx.doi.org/10.1111/j.1747-0285.2008.00701.x
 • M. Chrysanthakopoulos, A. Koletsou, I. Nicolaou, V. J. Demopoulos, A. Tsantili-Kakoulidou* Lipophilicity study of pyrrolyl-acetic acid derivatives, inhibitors of aldose reductase. Partitioning experiments versus predictions in relationships with biological activity, QSAR and Comb. Sci., 28,  551-560 (2009)
  http://dx.doi.org/10.1002/qsar.200860138
 • C. Koukoulitsa, A.Tsantili-Kakoulidou, Th. Mavromoustakos, I.Chinou, PLS Analysis for antibacterial Activity of natural coumarins using Volsurf descriptors, QSAR and Comb. Sci., 28, 785-789 ( 2009)
  http://dx.doi.org/10.1002/qsar.200860189
 • Giaginis, C., Theocharis, S., A Tsantili-Kakoulidou,.* A QSAR Study on Indole-based PPAR-γ Agonists with respect to Receptor Binding and Transactivation Data. QSAR and Comb. Sci., 28, 802-805  (2009)
  http://dx.doi.org/10.1002/qsar.200860185
 • M. Chrysanthakopoulos,. C Giaginis, A. Tsantili-Kakoulidou, Retention of structurally diverse drugs in human serum albumin chromatography and its potential to simulate plasma protein binding J. Chromatogr. A  1217. 5761-5768 ( 2010)
  http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2010.07.023

Επικοινωνία

Άννα Τσαντίλη Κακουλίδου
Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας
Τμήμα Φαρμακευτικής
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 15 771
Αθήνα
Τηλ: 210 727-4530  Fax: 210 727-4747
E-mail: tsantili[at]pharm.uoa[dot]gr