Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας » Μικρός Εμμανουήλ

Εμμανουήλ Μικρός

Καθηγητής του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας

Ιστοσελίδα Ερευνητικής Ομάδος

Πλήρες Βιογραφικό

 

Σπουδές

 • Πτυχίο Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1983)

 • Diplôme d'Etudes Approfondies (D.E.A.), Chimie Organique, Université PARIS ΧΙ, ParisSud, France (1984)

 • Docteur En Sciences, Chimie Organique, Université PARIS ΧΙ, ParisSud, France (1988)

Πεδία Ερευνητικής δραστηριότητας

 • Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR),

 • Ανάλυση Μοριακής Δομής-Μοριακές Προσομοιώσεις (Molecular Simulations)

 • Μελέτη Δομής Οργανικών ενώσεων (ειδικότερα Φυσικών Προϊόντων και Πεπτιδίων) και Ανοργάνων συμπλόκων

 • Σχεδιασμός φαρμάκων, in-silico screening, Αλληλεπιδράσεις Πρωτεΐνης–Προσδέματος

 • Μεταβονομική

Διακρίσεις  

 • Υποτροφίες

 • DAAD (Germany)                                1996

 • Marie Curie Fellowship (European)         1994

 • CIES (France)                                      1993

 • ΙΚΥ (Ελλάς)                                        1985-88

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Discovery and optimization of a selective ligand for the Switch/Sucrose Non-Fermenting-related bromodomains of Polybromo protein-1 by the use of virtual screening and hydration analysis. V Myrianthopoulos, N Gaboriaud-Kolar, C Tallant, M Hall, S Grigoriou, P Brownlee, O Fedorov, C Rogers, D Heidenreich, M Wanior, N Drosos, N Mexia, P Savitsky, T Bagratuni, E Kastritis, E Terpos, P Filippakopoulos, S Müller, A-L Skaltsounis, J Downs, S Knapp, E Mikros, 
  J. Med. Chem., 2016, 59 8787–8803 

 • Heterocovariance Based Metabolomics as a Powerful Tool Accelerating Bioactive Natural Product Identification N Aligiannis M Halabalaki E Chaita, E Kouloura, A Argyropoulou, D Benaki, E Kalpoutzakis, A Angelis, K Stathopoulou, S Antoniou M Sani, V Krauth, O Werz, B Schutz, H Schafer, M Spraul, E Mikros, LA. Skaltsounis 
  Chemistry Select 2016, 1, 2531 – 2535 

 • Structure of eukaryotic purine/H+ symporter UapA suggests a role for homodimerization in transport activity Y Alguel, S Amillis, J Leung, G Lambrinidis, S Capaldi, N.J Scull,. G Craven,. S Iwata, A . Armstrong, E Mikros, G Diallinas, A.D Cameron, Byrne, B. 
  Nature Communications, 2016 

 • Tandem virtual screening targeting the SRA domain of UHRF1 identifies a novel chemical tool modulating DNA methylation V Myrianthopoulos, PF Cartron, Z Liutkevičiūtė, S. Klimašauskas, D. Matulis, C. Bronner, N. Martinet, E. Mikros, 
  European Journal of Medicinal Chemistry, 2016, 114, 390-396 

 • NMR Studies of Inborn Errors of Metabolism S Kostidis, E Mikros. 
  eMagRes. 2015, 4, 57-68. 

 • 1H NMR Study on the Short- and Long-Term Impact of Two Training Programs of Sprint Running on the Metabolic Fingerprint of Human Serum A Pechlivanis, S Kostidis, P Saraslanidis, A Petridou, G Tsalis, K Veselkov, E Mikros, V Mougios, GA Theodoridis. 
  J. Proteome Res. 2013, 12, 470–480 

 • 1H NMR-based metabonomics approach in a rat model of acute liver injury and regeneration induced by CCl4 administration A Zira, S Kostidis, S Theocharis, F Sigala, SB Engelsen, I Andreadou, E Mikros.
  Toxicology, 2013, 303 115–124  Επικοινωνία 

Εμμανουήλ Μικρός
Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας
Τμήμα Φαρμακευτικής
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 15 771
Αθήνα
Τηλ: 210 727-4813  Fax: 210 727-4747
E-mail: mikros[at]pharm.uoa[dot]gr