Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας » Μαράκος Παναγιώτης

Παναγιώτης Μαράκος

Καθηγητής του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας

Πλήρες Βιογραφικό

 

 

Σπουδές

  • Πτυχίο Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1982)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φαρμακευτική (1987)

Πεδία Ερευνητικής δραστηριότητας

Σχεδιασμός και σύνθεση νέων ενώσεων με πιθανή φαρμακολογική δράση, κυρίως ενώσεων με αντικαρκινική ή αντιϊική δράση καθώς και με δράση στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Μελέτη των σχέσεων δομής-δράσης τους με σκοπό τη βελτίωση των βιολογικών τους ιδιοτήτων

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

  • Novel pyrazolopyridine derivatives as potential angiogenesis inhibitors: Synthesis, biological evaluation and transcriptome-based mechanistic analysis. M. Michailidou, V. Giannouli, V. Kotsikoris, O. Papadodima, G. Kontogianni, I. K. Kostakis, N. Lougiakis, A. Chatziioannou, F. N. Kolisis, P. Marakos, N. Pouli, H. Loutrari Eur. J. Med. Chem. (2016), 121, 143-157.

  • Design and Synthesis of Novel 7-Aminosubstituted pyrido[2,3-b]pyrazines Exhibiting Anti-breast Cancer Activity. O. Argyros, N. Lougiakis, E. Kouvari, A. Papafotika, C.P. Raptopoulou, V. Psycharis, S. Christoforidis, N. Pouli, P. Marakos, C. Tamvakopoulos. Eur. J. Med. Chem. (2017), 126, 954-968.

  • Discovery of new aminosubstituted pyrrolopyrimidines with antiproliferative activity against breast cancer cells and investigation of their effect towards the PI3Kα enzyme. K. Daniilides, N. Lougiakis, T. Evangelidis, I.K. Kostakis, N. Pouli, P. Marakos, E. Mikros, A.-L. Skaltsounis, S. Bach, B. Baratte, S. Ruchaud, V. Karamani, A. Papafotika, S. Christoforidis, O. Argyros, E. Kouvari, C. Tamvakopoulos. Anticancer Agents Med. Chem., (2017), 17, 990-1002.

  • Synthesis, docking study and kinase inhibitory activity of a number of new substituted pyrazolo[3,4-c]pyridines. M. Sklepari, N. Lougiakis, A. Papastathopoulos, N. Pouli, P. Marakos, V. Myrianthopoulos, T. Robert, S. Bach, E. Mikros, S. Ruchau Chem. Pharm. Bull. (2017), 65, 66-81.

  • Robust, universal biomarker assay to detect senescent cells in biological specimens K. Evangelou, N. Lougiakis, S. V Rizou, A. Kotsinas, D. Kletsas, D. M. Espín, N. Kastrinakis, N. Pouli, P. Marakos, P. Townsend, M. Serrano, J. Bartek, V. G. Gorgoulis Aging Cell (2017), 16, 192-197.

Επικοινωνία

Παναγιώτης Μαράκος
Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας
Τμήμα Φαρμακευτικής
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 15 771
Αθήνα
Τηλ: 210 727-4830 Fax: 210 727-4747
E-mail: marakos[at]pharm.uoa[dot]gr