Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας » Κουρουνάκη Αγγελική

Αγγελική Κουρουνάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τομέα Φαρμακευτικής Χημείας

 

 

 

Σπουδές

 • 1990 Πτυχίο Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 • 1995 Διδακτορικό δίπλωμα στη Φαρμακευτική Χημεία (Center for Drug Discovery, College of Pharmacy, University of Florida, Gainesville, USA). 

 • 1995-1997 Μεταδιδακτορική εκπαίδευση (Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).

 • 1998 - 1999 Μεταδιδακτορική εκπαίδευση (Division of Medicinal Chemistry, University of Leiden, The Netherlands).

Πεδία Ερευνητικής δραστηριότητας

 • Σχεδιασμός-σύνθεση-φαρμακοχημικός έλεγχος βιοδραστικών ενώσεων. Μηχανισμός δράσης σε επίπεδο μοριακό.

 • Επίδραση του οργανισμού στη δομή των ξενοβιοτικών (μεταβολισμός φαρμάκων). Μελέτη της δράσης ενώσεων επί του μεταβολισμού των φαρμάκων. Μοριακή άποψη και εφαρμογή στο σχεδιασμό φαρμάκων. Μοριακοί μηχανισμοί της αλληλεπίδρασης των φαρμάκων.

 • Φαρμακοχημεία ελευθέρων ριζών, οξειδωτικό stress και αντιμετώπισή του.

 • Μοριακή διαμόρφωση με υπολογιστικές μεθόδους και μελέτη φυσικοχημικών ιδιοτήτων μορίων. Συσχέτιση δομής-δράσης.

 • Συγκεκριμένες κατηγορίες βιοδραστικών ενώσεων ενδιαφέροντος: ενώσεις αντιφλεγμονώδεις, αντιαθηρωματικές, κατά της νόσου Alzheimer-νευρωνικής εκφύλισης.

Διακρίσεις

 • 1990 τιμητική διάκριση από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο για την καλύτερη βαθμολογία σπουδών.

 • 1994 πρώτη διάκριση σε διαγωνισμό παρουσίασης διδακτορικής έρευνας (7th Annual Excellence in Research Competition of the School of Pharmacy, University of Florida).

 • 1998 Μεταδιδακτορική υποτροφία από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • Visiting Scientist of LACDR (Leiden/Amsterdam Center for Drug Research, Division of Medicinal Chemistry, University of Leiden)

 • 2000 Μεταδιδακτορική υποτροφία από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

        

Επικοινωνία

Αγγελική Κουρουνάκη
Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας
Τμήμα Φαρμακευτικής
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 15771
Αθήνα
Tηλ./Fax 210 7274818
angeliki[at]pharm.uoa[dot]gr
http://amorgos.pharm.auth.gr/angeliki/home.html