Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας » Γκίκας Ευάγγελος

Γκίκας Ευάγγελος

Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας

Ιστοσελίδα Ερευνητικής Ομάδος

Πλήρες Βιογραφικό

 

 

Σπουδές

 • Πτυχίο Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (1993)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φαρμακευτική Χημεία (2000)
 • Μεταδιδακτορική έρευνα στη φασματομετρία μαζών

Πεδία Ερευνητικής δραστηριότητας

 • Φαρμακευτική Ανάλυση
 • Μέτρηση επιπέδων βιοδραστικών ουσιών σε βιολογικά υλικά
 • Μέθοδοι διαχωρισμών (GC, HPLC, UPLC)
 • Φασματομετρία μάζας (TQ,QqToF, orbitrap, ion-trap)
 • Σύνθεση φθορισμοφόρων παραγώγων αντιδραστηρίων
 • Yπολογιστική χημεία (υπολογισμοί αb-initio, DFT, CASSCF)

 Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Simultaneous quantification of daptomycin and rifampicin in plasma by ultra performance liquid chromatography: Application to a pharmacokinetic study Gikas, E., Bazoti, F.N., Fanourgiakis, P., Perivolioti, E., Roussidis, A., Skoutelis, A., Tsarbopoulos, A. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 51 (4), pp. 901-906, 2010
 • Simultaneous quantification of oleuropein and its metabolites in rat plasma by liquid chromatography electrospray ionization tandem mass spectrometry. Bazoti FN, Gikas E, Tsarbopoulos A. Biomedical Chromatography, 24(5), 2010, 506-515
 • Development and validation of a UPLC-UV method for the determination of daptomycin in rabbit plasma. Gikas E, Bazoti FN, Fanourgiakis P, Perivolioti E, Roussidis A, Skoutelis A, Tsarbopoulos A.Biomed Chromatogr. 2009 24(5), 2010, 522-527
 • Determination of isoflavones in the aerial part of red clover by HPLC-diode array detection Gikas, E., Alesta, A., Economou, G., Karamanos, A., Tsarbopoulos, A. Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies 31 (8), pp. 1181-1194, 2008
 • Conformational Analysis of Oleuropein: the Major Bioactive Compound of Olea Europea E. Gikas, F.N. Bazoti and A. Tsarbopoulos Journal of Molecular Structure, Theochem, 821, 125–132, 2007.

Επικοινωνία

Γκίκας Ευάγγελος
Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας
Τμήμα Φαρμακευτικής
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 15 771
Αθήνα
Τηλ: 210 7274850
Fax: 210 7274747
E-mail: vgikas[at]pharm.uoa[dot]gr or vgik[at]gnhm[dot]gr