Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας » Ανδρεάδου Ιωάννα

Iωάννα Ανδρεάδου

Αναπλ. Καθηγήτρια του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας

Πλήρες Βιογραφικό

 

Σπουδές

 • 1988 Πτυχίο Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • 1994 Διδακτορικό δίπλωμα στη Φαρμακευτική Χημεία (Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας, Τμήμα Φαρμακευτικής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).
 • 1994-1996 Μεταδιδακτορική εκπαίδευση (Leiden Amsterdam Center for Drug Research, Vrije Universiteit Amsterdam, Div. of Molecular Pharmacology and Toxicology).

Πεδία Ερευνητικής δραστηριότητας

 • Φαρμακολογία του καρδιαγγειακού συστήματος. Μελέτη μηχανισμού δράσης φαρμάκων και μορίων στην προστασία του μυοκαρδίου.
 • Μοριακός μηχανισμός ισχαιμικής και μετα-ισχαιμικής προετοιμασίας (preconditioning και postconditioning) του μυοκαρδίου.
 • Μελέτη επίδρασης αντιοξειδωτικών ενώσεων και οξειδωτικού stress σε καταστάσεις ισχαιμίας –επαναιμάτωσης.
 • Μελέτη επίδρασης φαρμάκων σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο και καρδιακή ανεπάρκεια στο οξειδωτικό stress, σε παράγοντες φλεγμονής και μορίων προσκολλήσεως του ενδοθηλίου.
 • Μοριακή τοξικολογία.

Διακρίσεις

 • 1988-1991 ΙΚΥ (Ελλάς)
 • 1994 Human Capital and Mobility (Leiden, the Netherlands)
 • 1995 European Science Foundation (Strasburg France)
 • 2007 Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (Ελλάς)

 Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Ι Andreadou*, D Farmakis, Ε Prokovas, F Sigala, Α Zoga, K Spyridaki, A Papalois, A Papapetropoulos, Μ Anastasiou-Nana, DTh Kremastinos, ΕΚ Iliodromitis. Short-term statin administration in hypercholesterolemic rabbits resistant to postconditioning: effects on infarct size, endothelial nitric oxide synthase and nitro-oxidative stress. Cardiovasc Res, 94: 501-509, 2012. 
 • DJ Hausenloy, EK Iliodromitis, I Andreadou, A Papalois, G Gritsopoulos, M Anastasiou-Nana, DT Kremastinos, DM Yellon. Investigating the Signal Transduction Pathways Underlying Remote Ischemic Conditioning in the Porcine Heart. Cardiovasc Drugs Ther, 26(2):87-93, 2012. 
 • EK Iliodromitis, I Andreadou*, E Prokovas, A Zoga, D Farmakis, T Fotopoulou, K Ioannidis, IA Paraskevaidis, DTKremastinos . Simvastatin in contrast to postconditioning reduces infarct size in hyperlipidemic rabbits: possible role of oxidative/nitrosative stress. Basic Res Cardiol, 105:193-203, 2010. 
 • I. Ikonomidis, J.P. Lekakis, M. Nikolaou, I. Paraskevaidis, I. Andreadou, T. Kaplanoglou, P. Katsibri, G. Skarantavos, P.N. Soukakos, D. Th. Kremastinos.  Inhibition of interleukin-1 by Anankira improves vascular and left ventricular function in patients with rheumatoid arthritis. Circulation, 117: 2662-2669, 2008. 
 • Ι. Andreadou*, F. Sigala, E. K. Iliodromitis, M. Papaefthimiou, C. Sigalas, N. Aligiannis, P. Savvari, V. Gorgoulis, E. Papalabros, D. Th. Kremastinos. Acute doxorubicin cardiotoxicity is successfully treated with the phytochemical oleuropein through suppression of oxidative and nitrosative stress. J Mol Cell Cardiol, 42: 549-558, 2007. 
 • I. Andreadou*, E. K. Iliodromitis, K. Tsovolas, I. K. Aggeli, A. Zoga, C. Gaitanaki, S. Markantonis, I. Beis, D. Th. Kremastinos: Acute administration of Vitamin E triggers preconditioning via KATP channels and cyclic-GMP without inhibiting lipid peroxidation. Free Radic Biol Med, 41: 1092-1099, 2006. 
 • I. Andreadou*, E. K. Iliodromitis, E. Mikros, M. Constantinou, A. Agalias, P. Magiatis, Ε. Κamber, A. L. Skaltsounis, A. Tsantili-Kakoulidou, D. Th. Kremastinos: The olive constituent oleuropein exhibits anti-ischemic, anti-oxidative and hypolipidemic effects in anesthetized rabbits. J Nutr, 136: 2213-2219, 2006. 
 • F. Sigala, S. Theocharis, K. Sigalas, S. Markantonis-Kyroudis, E. Papalabros, A. Triantafyllou, G. Kostopanagiotou, I. Andreadou*: Therapeutic effect of melatonin in an experimental model of liver injury and regeneration. J Pineal Research, 40: 270-279, 2006.

Επικοινωνία

Iωάννα Ανδρεάδου
Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας
Τμήμα Φαρμακευτικής
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 15 771
Αθήνα
Τηλ: 210 727-4827 Fax: 210 727-4747
E-mail: jandread[at]pharm.uoa[dot]gr