Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Διδακτικό και Ερευντητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας » Μαχαίρας Παναγιώτης

Παναγιώτης Μαχαίρας

Καθηγητής του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

 

 

Σπουδές

 • Πτυχίο Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1970)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1977)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Λονδίνου (1981)

Πεδία Ερευνητικής δραστηριότητας

 • Βιοφαρμακευτική-Φαρμακοκινητική: Ειδικότερα, θεωρητικές μελέτες φαρμακοκινητικής, μελέτες διάλυσης, γαστρεντερικής απορρόφησης, βιοδιαθεσιμότητας φαρμάκων, βιοϊσοδυναμίας φαρμακοτεχνικών μορφών καθώς και μελέτες σύνδεσης φαρμάκων με πρωτεϊνες και κυκλοδεξτρίνες

Διακρίσεις

 • Συντακτική Επιτροπή των Περιοδικών, Pharmaceutical Research, European Journal of Pharmaceutical Sciences, International Journal of Pharmaceutics
 • Fellow of the American Association of Pharmaceutical Sciences (1997)
 • Bραβείο Εμπειρίκειου Ιδρύματος (2000)
 • Βραβείο Eurand (ειδική αναφορά) (2000)
 • Μεταπτυχιακός Υπότροφος ΙΚΥ εσωτερικού (1974-1976)
 • Μεταπτυχιακός Υπότροφος ΙΚΥ εσωτερικού (1978-1980)

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • On the heterogeneity of drug dissolution and release. P. Macheras, A. Dokoumetzidis. Pharmaceutical Research. 17, 108-112 (2000)
 • On the use of partial AUC as an early exposure metric. P. Macheras, A. Dokoumetzidis. European Journal of Pharmaceutical Sciences. 10, 91-95 (2000)
 • A stochastic model explains the heterogeneous pharmacokinetics of cyclosporin. L. Claret, A. Iliadis, P. Macheras. Journal of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics. 28, 445-463 (2001)
 • Nonlinear dynamics and chaos theory: Concepts and applications relevant to pharmacodynamics. Dokoumetzidis, A. Iliadis, P. Macheras. Pharmaceutical Research. 18, 415-426 (2001)
 • Fractal volume of drug distribution: It scales proportionally to body mass. V. Karalis, L. Claret, A. Iliadis, P. Macheras. Pharmaceutical Research. 18, 1056-1060 (2001)

Επικοινωνία

Παναγιώτης Μαχαίρας
Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
Τμήμα Φαρμακευτικής
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 15 771
Αθήνα
Τηλ: 210 727-4026, Fax: 210 727-4027
E-mail: macheras[at]pharm.uoa[dot]gr